PR fordel ved at modtage betaling i bitcoin?

Hvis du tror, at det kunne skabe større omsætning, hvis du kunne tage imod betaling i bitcoin, så findes der en mulighed for at prøve det.

Lightning netværket

Almindelig betaling med bitcoins er upraktisk for forretninger. Der går for lang tid - cirka en time - inden transaktionen er endeligt afsluttet, og omkostningen er stort set fast og derfor for stor til små betalinger. (Ved betaling med betalingskort tager afslutningen af betalingen cirka 1 døgn, men her er det normalt bankerne, der løber kreditrisikoen - ikke kunden.)

Der er udviklet en betalingsprotokol oven på bitcoin, som har lav omkostning, og hvor transaktionen straks afsluttes endeligt. Lightning netværket anvender denne protokol.

På videoen er vist, hvordan en café kan udstede en regning, og hvordan kunden betaler. Kunden har nogle bitcoin i en app på sin telefon. Sådan en app hedder en wallet. Efter betalingen ligger bitcoinene hos den, der har udstedt regningen. Kunden betaler omkostningen ved betalingen, så det vil være passende med en lille rabat, man der betales med bitcoin.

En cirkulær økononomi

Det bliver billigst, hvis bitcoinene ikke hober sig op, men flyder rundt og rundt. Vi skal altså bruge bitcoinene som poletter. Måske ønsker en af de ansatte at modtage en lille del af sin løn i bitcoin. Han skal være velkommen til at modtage pengene som en lightning betaling; han kan nemlig ikke modtage mere, end han allerede har brugt.

Hvor ligger bitcoinene efter betalingen?

Tanken med bitcoin er, at man er sin egen bank. Man er hverken afhængig af en bank eller af et bestemt lands gode økonomiske regeringsførelse. Værdien af ens bitcoins sikres ved et globalt samarbejde mellem individer. Bitcoinene er en kode, som man kan have liggende i sin bankboks, i en krypteret fil på sin computer eller - mest usikkert - på sin telefon.

At være sin egen bank kræver, at man har en computer kørende altid og fast knyttet til bitcoin netværket og fast knyttet til lightning netværket. På denne computer skal der også ligger det program, der udskriver regningen og sender besked om betalingen af den til Den tablet, der ses i videoen. Danish Lightning kan hjælpe med at sætte alt dette op.

En anden mulighed er at bruge Danish Lightning som bank. Så får caféen en app til en Android Tablet; netop den, som ses på videoen. Ved slutningen af hver måned kan caféen så få beløbet, der er solgt for, i danske kroner, eller de bitcoin, der er betalt. Danish Lightning har ikke nogen formue og ønsker ikke at ophobe bitcoin. Beløbet i danske kroner skaffes derfor ved at sælge bitcoinene på en børs, for eksempel hos Bitstamp.net. Indtil tiden har vist, at systemet er sikkert, skal vi nøjes med småbetalinger, for eksempel op til maks kr 200.

En internet butik

Serveren hos Danish Lightning kan også anvendes til en netbutik. Se demonstration shop. Vil I prøve den eller anvende den til demonstration, er der mulighed for at få de bitcoin tilbage, som I har købt for.

Allan Lind Jensen

e-mail: allanl.jensen@gmail.com

hjemmeside

Juridisk bemærkning

Danish Lightning vil støtte myndighederne på enhver måde, hvis der er indicier på, at den her beskrevne service bliver udnyttet til hvidvask, eller nogen som helst kriminel aktivitet, herunder skatteunddragelse.